Ronde 2 -Nieuwe wetgeving en pleegzorg

Tijd:11.30-12.45 uur (Ronde 2); presentatie

 

Mariska Kramer

Spreker:
Mariska Kramer, werkzaam voor Leger des Heils Jeugdzorg& Reclassering en als zelfstandig advocaat te Amsterdam

Inhoud:
Momenteel liggen er twee wetsvoorstellen in de Eerste Kamer die consequenties hebben voor pleegzorgorganisaties en voor de positie van pleegouders en pleegkinderen. Het wetsvoorstel herziening kinderbeschermingsmaatregelen bepaalt onder andere dat een terugplaatsing of overplaatsing uit een pleeggezin niet plaatsvindt zonder uitspraak van de kinderrechter hierover, mits pleegouders het pleegkind tenminste één jaar in het kader van een OTS verzorgen. Ook krijgen pleegouders de bevoegdheid om een verzoek tot gezagsbeëindiging in te dienen.
Met het wetsvoorstel verbetering positie pleegouders wordt onder andere de rol van pleegouders bij de totstandkoming van het hulpverleningsplan versterkt, wordt de vertrouwenspersoon voor pleegouders geïntroduceerd en worden het klachtrecht en de positie van de pleegouderraden verankerd.

In deze sessie wordt nader ingegaan op de voorgestelde wetswijzigingen. Wat betekenen deze wijzigingen in de uitvoeringspraktijk voor de professional en de organisatie?
——–
Mariska Kramer is jeugdrechtavocaat. Zij werkt als zelfstandig advocaat te Amsterdam en houdt zich met name bezig met pleegzorg. Tevens is zij werkzaam op de juridische afdeling van het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering (LJ&R). Naast deze werkzaamheden geeft zij ook presentaties over de rechtspositie van pleegouders, juridische cursussen aan pleegzorgbegeleiders, en workshops op (jeugdrecht)studiedagen. Verder is zij (roulerend) voorzitter klachtencommissie Bureau Jeugdzorg Flevoland.

Literatuur:

  • Vaste auteur van de juridische rubriek ‘Hoe zit dat?’ van Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg.
  • ‘Paraplu voor pleegouders’, juridisch praktijkboek voor de jeugdzorg (ISBN 90-6665-647-6).
  • ‘Juridische mogelijkheden voor pleegouders en het pleegkind’, hoofdstuk 9 van ‘Pleegzorg in perspectief, ontwikkelingen in theorie en praktijk’, Peter van den Bergh e.a. (ISBN 9789023245520).
  • ‘De kleine gids Pleegzorg (met Petra Bastiaensen), juridisch en pedagogisch (ver)antwoord’ (ISBN 9789013096255).